برنج خارجی محسن(10کیلویی)
برند: محسن
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 480000 ریال افزودن به سبدخرید
لاشه برنج طارم هاشمی معطر-یک کیلوگرم
برند: هاشمی
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 75000 ریال افزودن به سبدخرید
برنج طارم هاشمی درجه یک- یک کیلو (از مرغوب ترین شالیزارهای شمال کشور)
برند: هاشمی
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 125000 ریال افزودن به سبدخرید
لاشه برنج طارم هاشمی معطر-کیسه ۱۰ کیلویی
برند: هاشمی
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
888000 740000 ریال افزودن به سبدخرید
برنج طارم هاشمی درجه یک-کیسه ۱۰کیلویی (از مرغوب ترین شالیزارهای شمال کشور)
برند: هاشمی
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 1230000 ریال افزودن به سبدخرید
برنج گلستان (2/26 کیلو)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
360,000 360000 ریال افزودن به سبدخرید
برنج گلستان (10 کیلو)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
1,590,000 1590000 ریال افزودن به سبدخرید
برنج گلستان (4/5 کیلو)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
715,500 715500 ریال افزودن به سبدخرید