زعفران گلستان (1 گرم)
برند : گلستان
تعـــــداد :
115,000 93,000 ریال
توضیحات

از مهمترین خصوصیات زعفران گلستان که می بایست همواره به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود بهداشتی بودن آن می باشد ، زیرا نحوه برداشت و بسته بندی زعفران بشکلی است که در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی و استاندارد با خطر آلودگی شدید میکروبی مواجه می باشد .

ویژگی ها
شرایط نگهداری
0 نظر ثبت شده است